Παιδεία και Εκπαίδευση
Η κακοποίηση της παιδείας φαίνεται με μια ματιά στους χώρους όπου στεγάζεται. Ψάχνοντας πιο βαθιά, θα την βρούμε σε πλήρη αποσύνθεση, παραδομένη από χρόνια στις ορέξεις και στις εμπνεύσεις των εκάστοτε αρμοδίων ενός συστήματος αμφιβόλου ποιότητας και ικανότητας, το οποίο παρέχει εκπαίδευση που ονομάζει παιδεία. Η τεράστια διαφορά ανάμεσα σ' αυτά τα δύο, περνάει απαρατήρητη από τον μέσο πολίτη. Ο τελευταίος δε έχει πειστεί ότι απολαμβάνει προνόμια δωρεάν παιδείας και μάθησης...Λέγοντας δωρεάν παιδεία, όμως, τι ακριβώς έχει στο κεφάλι του; Θολή η εικόνα. 
Έτσι, ζώντας στην άγνοιά του ως προς την διαφορά παιδείας και εκπαίδευσης, και ωθούμενος από την ανάγκη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που το ίδιο του επιβάλλει, επιλέγει να συντηρεί και να στηρίζει ένα σύστημα που δουλεύει ακριβώς για το αντίθετο από αυτό για το οποίο το πληρώνει...

Σχόλια