Ζητούνται κούκοι για Άνοιξη

Γιατί δεν φαίνεται πουθενά η άνοιξη;Γιατί την παίρνουν μαζί τους οι νέοι που φεύγουν...πάνε αλλού να ανθοφορήσουν και να καρποφορήσουν...
Οι εναπομείναντες θα δυσκολευτούν καθότι και το έδαφος άγονο, και ο αέρας μπαγιάτικος. Με ή χωρίς προσόντα, μόνο με καμμία διασύνδεση θα κρατηθούν στην ζωή. Ο τόπος έχει επενδύσει σε μισθούς και συντάξεις, επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων, εξάμηνες συμβάσεις της παρηγοριάς, και πολλά άλλα δημιουργικά υποπροϊόντα. Οποιοδήποτε άλλο είδος επιχειρηματικότητας ωχριά μπροστά στον κολοσσό...

Σχόλια