Όποιος έχει φιλοδοξίες για το…2019 πρέπει να σηκώσει τα μανίκια από το…2014.

Οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνουν σε πέντε (5) χρόνια και φαντάζουν μακρυά.
Όπως φάνταζαν οι πρόσφατες δημοτικές εκλογές το 2010…
Ελάχιστοι πλέον πιστεύουν ότι οι εκλογές, οι όποιες εκλογές, κερδίζονται κατά την προεκλογική περίοδο.
Ασφαλώς, μια καλή προεκλογική εκστρατεία παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος, αλλά ούτε ένα καλό φυλλάδιο, ούτε ένα καλό χαμόγελο, ούτε μια καλή ηχητική εγκατάσταση στο προεκλογικό κέντρο είναι ικανά να κρίνουν την νίκη.
Το αποτέλεσμα κρίνεται στο πεδίο της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Με μια λέξη το «έργο».
Είτε πρόκειται για συμπολίτευση είτε για αντιπολίτευση.
Όμως, για να παραχθεί «έργο» απαιτείται πρόγραμμα το οποίο θα καταρτίσουν άτομα που γνωρίζουν καλά τους επιμέρους τομείς.
Οι εποχές που δημοσιοσχετίστες και ιντριγκαδόροι, χωρίς κατάρτιση-τεχνογνωσία-πολιτικό κριτήριο, στήνουν κλειστές ομάδες άσκησης εξουσίας παρήλθαν ανεπιστρεπτί…
ακόμη και αν καταφέρουν την εκλογή τους αυτό γίνεται…άπαξ
Συνεπώς, όποιος έχει φιλοδοξίες για το…2019 πρέπει να σηκώσει τα μανίκια από το…2014.

Σχόλια