ΠΑΣΟΚΙΚΗ ανθρωπιἀ

Το Πασοκ συνεχίζει να εμφορείται από τη συγκινητική εκείνη παπαντρεϊκή αθρωπιά που το χαρακτήριζε και χάρη στην οποία το αγαπήσαμε.

Σύμφωνα με την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, τρεις είναι οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της ανεργίας το επόμενο διάστημα:

1. Η άμεση χορήγηση αποζημιώσεων απόλυσης στους Δ.Υ. που ΘΑ αποχωρήσουν στα πλαίσια της κινητικότητας-διαθεσιμότητας και η ένταξή τους στο σύνολο των προγραμμάτων ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Η δυνατότητα εξαγοράς από τους απολυθησόμενους ΔΥ πλασματικών χρόνων ασφάλισης (ως 4 έτη) για τη θεμελίωση πρόωρου συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

3. η χρηματοδότηση μέ κονδύλια του ΕΣΠΑ της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, που θα στελεχωθούν από ανέργους πρώην ΔΥ.  

Όχι, για τους ήδη ανέργους του ιδιωτικού τομέα δεν συζητήθηκε κάποια πρόνοια. Δεν εμπίπτουν στις προτεραιότητες παροχής παπαντρεϊκής αθρωπιάς αυτοί.

Σχόλια