Στη «Διαύγεια» οι δαπάνες των ΜΚΟ

Και όλα τα σωματεία ή ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση άνω των 3.000 ευρώ ετησίως
Υποχρεωμένες να δημοσιεύουν απολογιστικά στοιχεία δαπανών στη «Διαύγεια» θα είναι εφ’ εξής σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τα «Ανοιχτά Δεδομένα»όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σωματεία και ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση άνω των 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση. 
 
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» παράλειψη δημοσίευσης των απαιτούμενων στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ΜΚΟ από μελλοντική επιχορήγηση. Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές στην εφημερίδα, ορίζοντας ως κατώτερο ποσό τα 3.000 ευρώ επιτυγχάνεται ο οικονομικός έλεγχος των περισσότερων ΜΚΟ, καθώς ελάχιστες είναι οι ΜΚΟ που λαμβάνουν επιχορήγηση μικρότερη των 3.000 ευρώ.  
 
Χαρακτηριστικά η διάταξη αναφέρει: «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο  από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των 3.000 ευρώ συνολικά, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που  αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής». 
 
Όσον αφορά δε τις κυρώσεις: «Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγούμενου εδαφίου» αναφέρει η διάταξη. 
 
Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ανάρτηση των στοιχείων στη Διαύγεια θα καθοριστούν με  υπουργική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την υπουργική απόφαση θα καθορίζεται επίσης η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρησης  στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα της «Διαύγειας».
 
Πηγή: voria.gr via tsantiri.gr