Η λειτουργία της επιγλωττίδας!

Στην ανατομία, επιγλωττίδα ονομάζεται ο χόνδρος που βρίσκεται στη ρίζα της γλώσσας μπροστά στο λάρυγγα. Η λειτουργία της συνίσταται στην αντανακλαστική φραγή της αναπνευστικής οδού κατά την κατάποση, για να αποφεύγεται η είσοδος τροφής στο λάρυγγα και στους πνεύμονες. Στο βιντεο αναπαρίσταται το πως κατεβαίνει η τροφή στον οισοφάγο και στο στομάχι χάρη στο όργανο αυτό.

Σχόλια