Σκίουρος τον χειμώνα!

Οι σκίουροι χρησιμοποιούν την ουρά τους σαν ομπρέλα για να προστατευτούν από το χιόνι.

Σχόλια