Η φυσική πίσω από το σπάσιμο των τούβλων!

Παρατηρείστε πως ο καρατέγκα κτυπάει το τούβλο αφήνοντας την δύναμη να μετατοπιστεί στο μπροστινό τμήμα του χεριού κοντά στα δάχτυλα. Στο σημείο αυτό η επιφάνεια είναι μικρότερη με αποτέλεσμα η πίεση να είναι μεγαλύτερη και ικανή να σπάσει το τούβλο. Ένας άπειρος από την άλλη κρατάει το χέρι σφιχτό με αποτέλεσμα η δύναμη να ασκείται από το πίσω μέρος του χεριού κοντά στην παλάμη. Εκεί όμως η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη και η πίεση αρκετά μικρότερη. Το σπάσιμο του τούβλου δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο δυνατός είναι κάποιος αλλά και με το πως τοποθετεί το χέρι του.
Σημείωση: Η πίεση P είναι το πηλίκο της κάθετης δύναμης F προς την επιφάνεια Α, δηλ. P=F/A.

Σχόλια