Πάνω από τα μισά νοικοκυριά ζουν με...συντάξεις. Το φιτίλι άναψε. Η βόμβα σκάει σε λίγο.


«Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα εισοδήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το 2012, το 37% των νοικοκυριών
είχε ως κύριο εισόδημα τη σύνταξη. Το ποσοστό αυτό ανέβηκε το 2014 στο 52%. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά στην ελληνική κοινωνία επιβιώνουν στην πραγματικότητα με τη σύνταξη.»

Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να αφήσουμε στην άκρη την υποκειμενική μας θεώρηση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε με πίνακες και αριθμούς.
Η ανωτέρω πραγματικότητα, αυτή των αριθμών, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Είναι απλά έτσι.

Πάνω από τα μισά νοικοκυριά συντηρούνται από συντάξεις.

Για να έχουμε πλήρη εικόνα θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε πόσα από τα υπόλοιπα νοικοκυριά έχουν μέλη που είναι εκτός αγοράς εργασίας. Θα ήταν επίσης  σκόπιμο να γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς που εργάζονται καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές (για το σύνολο ή έστω μέρος των εργατοωρών τους) ή αν απασχολούνται σε καθεστώς «μαύρης εργασίας»

Σε κάθε περίπτωση ένα είναι το απολύτως βέβαιον: δεν αρμενίζουμε καλά.

Και δεν μας φταίει ο γιαλός. Εμείς πάμε κατευθείαν πάνω του.


Σχόλια