Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Με 1,5 χρόνο σπουδών εξασφαλίζουν...2,5 πτυχία!!!


Διαβάζω: «Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την προκλητική μοριοδότηση των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»

Προφανώς ο...1,5 χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) δεν είναι ικανός να ξεπερνά άλλα εκπαιδευτικά εφόδια που αποκτήθηκαν σε μεγαλύτερο χρόνο και με μεγαλύτερο κόπο.

Το θέμα πρέπει σίγουρα να επανεξετασθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Η μοριοδότηση για κάθε προσόν, είτε είναι δίπλωμα, είτε είναι μεταπτυχιακό, είτε ξένη γλώσσα, είτε προϋπηρεσία πρέπει να είναι ανάλογη του κόπου και της προσπάθειας...

Σχόλια