Δείκτης Τιμής Τροφίμων και Βιοκαύσιμα

Το γράφημα(1) είναι ο Δείκτης Τιμών των Τροφίμων (FFPI) του FAO (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων). Περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δόθησαν στην δημοσιότητα από τον FAO και για τον Μάρτιο του 2011.

Ο δείκτης αυτός συνίστανται από την μέση τιμή 5 ομάδων αγαθών με συντελεστές βαρύτητας το εξαγωγικό μερίδιο της κάθε ομάδας την περίοδο 2002-2004, οπότε και ο δείκτης κανονικοποιείται στη τιμή 100. Συνολικά οι 5 ομάδες περιέχουν 55 αγαθά.

Παρατηρούμε ότι τον μήνα Μάρτιο αρχίζει να φαίνεται μια κάμψη μετά την συνεχή άνοδο που ξεκίνησε στα μέσα του 2010 και έφερε τον δείκτη σε ιστορικό ρεκόρ σπάζοντας ακόμα και το φράγμα του 2008. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε για μία γενικότερη καθοδική τάση καθώς δεν βρίσκονται και οι 5 ομάδες αγαθών σε καθοδική πορεία.

Συγκεκριμένα, καθοδικά κινούνται η ομάδα της ζάχαρης (Sugar) κατά 10% από τα υψηλά του Γενάρη και Φλεβάρη, λόγω της προοπτικής αύξησης των διαθεσίμων στην αγορά, και ιδιαίτερα από την Ινδία. Επίσης η ομάδα των δημητριακών (Cereals) βρίσκεται σε πτώση κατά 2,6% από τον Φλεβάρη, αλλά εξακολουθεί να είναι 60% από την τιμή του Μαρτίου του 2010. Τα γεγονότα στην Ιαπωνία και στην  Αφρική επηρέασαν την ομάδα αυτή. Σε πτώση επίσης είναι και η ομάδα των ελαίων και λιπών (Oils / Fats) κατά 7%, μετά από 9 μήνες συνεχής ανόδου. Η πτώση οφείλεται σε ανάκαμψη της παγκόσμιας προοπτικής για παροχή φοινικέλαιου.

Αντίθετα, σε άνοδο κατά 1,9% είναι η ομάδα των γαλακτοκομικών (Dairy) λόγω του συνδυασμού της αυξημένης εισαγωγικής ζήτησης και της χαμηλότερης του αναμενόμενου παραγωγής στο Νότιο ημισφαίριο. Σε ελαφριά άνοδο και η ομάδα του κρέατος (Meat), αν και το ανοδικό ρεύμα που ξεκίνησε το 2010 επιπεδοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας των αναταράξεων στην Β. Αφρική και στην Ιαπωνία.

Εδώ είχαμε μιλήσει για το καλαμπόκι που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθανόλης και για το πως θα μπορούσε να θρέψει 330 εκ. πεινασμένους. Επανέρχομαι στο θέμα με το παρακάτω γράφημα(1) από τους New York Times.
Αναπαριστά το μέρος των δημητριακών παγκοσμίως που μετατοπίζεται από την σίτιση (ανοικτό πράσινο), στην παραγωγή βιοκαυσίμων (σκούρο πράσινο) ξεκινώντας από το 2000, όπου το μέρος αυτό είναι πρακτικά στο μηδέν. Φθάνοντας στο 2010, το 1/3 σχεδόν των δημητριακών κατευθύνεται στα βιοκαύσιμα γεγονός αρκούντως ανησυχητικό!

Ουσιαστικά μετά την κορυφή του πετρελαίου για την οποία μιλήσαμε εδώ και εδώ,γίνεται μια προσπάθεια αντιστάθμισης της έλλειψης με τα βιοκαύσιμα. Αυτό πιέζει τις τιμές των τροφίμων προς τα πάνω.

Καθώς λοιπόν τελειώνει το "εύκολο" πετρέλαιο και η εσωτερική ζήτηση για καύσιμα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών θα αυξάνεται, όσες από αυτές έχουν εισαγωγική εξάρτηση για την σίτιση (μιλήσαμε γι' αυτήν εδώ μέσω γραφήματος), τόσο οι συγκρούσεις θα κορυφώνονται.

Το μέλλον διαγράφεται ζοφερό!

(1) Κάντε κλικ στο γράφημα για να το δείτε με μεγέθυνση.

Σχόλια