Μήπως η λιβυκή έρημος κρύβει κάτι παραπάνω;

Πολύ λόγος έχει γίνει για τον πόλεμο στην Λιβύη και για το πετρέλαιο που κρύβει η λιβυκή έρημος. Μήπως όμως η απέραντη έρημος κρύβει τελικά κάτι πολύ περισσότερο

Η αλήθεια είναι πως ναι! Η έρημος έχει αυξημένο δυναμικό παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά τόξα. Μιας ενέργειας που θα είναι ολοένα και πιο απαραίτητη στα επόμενα χρόνια

Άλωστε όπως είδαμε εδώ, εδώ και εδώ το πετρέλαιο τελειώνει και η εξόρυξή του θα καθίστανται όλο και πιο δύσκολη. Και απαντώντας σε σχόλιο ενός αναγνώστη εδώ για το πετρέλαιο της Αρκτικής, σας αναφέρω ότι σύμφωνα με μελέτες που έγιναν το κόστος εξόρυξης στον Αρκτικό κύκλο κυμαίνεται από 100 μέχρι 300 δολάρια. Και μιλάω αποκλειστικά για κόστος εξόρυξης, χωρίς να συνυπολογίζω τον παραμικρό φόρο. Επίσης η πιθανότητα εξόρυξης είναι 50%. Δηλ. μπορεί να βγάλουμε την ποσότητα που υπολογίζεται μπορεί και όχι. Έτσι απλά! Όπως καταλαβαίνετε είναι απαγορευτικό. Και αυτό χωρίς να υπολογίσουμε τη περιβαντολλόγική ζημιά ή τον κίνδυνο μιας καταστροφής ανάλογης αυτής του Deep Horizon στον κόλπο του Μεξικού.

Ας επιστρέψουμε όμως στην έρημο και ας δούμε τι σημαίνει αυξημένο δυναμικό.

Υπάρχει μια σταθερά που καλείται ηλιακή σταθερά και μετρά την πυκνότητα ρεύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο όριο της ατμόσφαιρας. Η πυκνότητα ρεύματος δεν είναι τίποτε άλλο από ενέργεια στην μονάδα της επιφάνειας και στην μονάδα του χρόνου. Η τιμή της είναι 1,37 kW/m2

Στην πραγματικότητα δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται σε ποσοστό περίπου 6,9% στην διάρκεια του χρόνου. 

Τώρα, το ποσό που φθάνει στην Σαχάρα, μετά από την σκέδαση και την απορρόφηση στην ατμόσφαιρα είναι κατά πολύ μικρότερο και ισούται με περίπου 83 W/m2, δηλ. το 6% της ποσότητας στο όριο της ατμόσφαιρα.

Ας δούμε τώρα την έκταση της ερήμου της Σαχάρας. Είναι 9,4 εκ. km2 ή αντίστοιχα 9,4 τρις m2. Σημειώνω ότι το 1 km2 ισούται 1 εκ. m2.  Αν πολλαπλασιάσουμε με τα 83 W/m2 παίρνουμε συνολική ισχύ 780,2 TW (terawatt - τρις Watt). Και επειδή είναι ουτοπικό να λέμε ότι θα κλύψουμε όλη τη Σαχάρα με φωτοβολταϊκά τόξα, θα πάρω μόνο το 2% της συνολικής της έκτασης. Έχω λοιπόν ισχύ 15,604 TW.

Η παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση σε ισχύ (προσοχή δεν αναφέρομαι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια) είναι 13,5 TW.

Συνεπώς το 2% της Σαχάρας θα μπορούσε να καλύψει την παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση. Για την Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,3%.

Όπως βλέπετε, είναι αλήθεια ότι μιλάμε για τεράστιο ενεργειακό δυναμικό. Φυσικά υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήματα, όπως η σκόνη που θα επικάθεται πάνω στα κάτοπτρα. Όμως λύσεις υπάρχουν με σωστό σχεδιασμό.

Ήδη από το 2009 έχει σχηματιστεί ένα κονσόρτιουμ από γερμανικές εταιρίες υπό την ονομασία Desertec Foundation με σκοπό την παραγωγή του 15% των ενεργειακών αναγκών της Δυτικής Ευρώπης στις ερήμους της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Το σλόγαν του είναι ότι οι ερήμοι του κόσμου δέχονται σε 6 ώρες περισσότερη ενέργεια απ΄αυτή που η ανθρωπότητα καταναλώνει σε 1 χρόνο.

Το σχέδιο έχει μεγάλο κόστος, υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δις € το χρόνο μέχρι το 2050, αλλά πάλι η IEA (Internation Energy Administration) έχει αναφέρει ότι απαιτούνται 27 τρις € επενδύσεων σε ενέργεια. Επομένως στην πραγματικότητα, το κόστος της επένδυσης δεν είναι τόσο μεγάλο όσο φαίνεται.

Διαβάστε όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα της Ανάλυσης και της Ανάλυσης ΙΙ.

Σχόλια