Η λύση της κρίσης είναι ένα παγκόσμιο νόμισμα (ζ' μέρος)

Ποιοι θα ήταν οι εν δυνάμει κίνδυνοι για τους συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο σύστημα;

Κυρίως ένα ρίσκο ισοτιμίας ανταλλαγής: αυτός ο οποίος ανταλλάσσει δολάρια με SDR κινδυνεύει να λάβει λιγότερα αν αποφασίσει να ανταλλάξει τα SDR του με δολάρια σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Όμως πρωταρχικός στόχος των SDR δεν είναι η μετατροπή τους στο αρχικό νόμισμα αλλά το ξόδεμά τους. Υπενθυμίζουμε ότι το ΔΝΤ ανήκει σε εκείνους τους οικονομικούς οργανισμούς που κατέχει θεωρητικά, με τους 3,200 τόνους χρυσού, την μεγαλύτερη ποσότητα αυτού του μετάλλου στα θυσαυροφυλάκιά του. Αυτός ο χρυσός θα μπορούσε να αποζημιώσει τον καταθέτη, στην απίθανη περίπτωση που θα ήθελε να κλείσει τον λογαριασμό αντικατάστασης και θα υφίστανται τις ζημιές της ισοτιμίας. Ένας άλλος κίνδυνος θα ήταν η έλλειψη ρευστότητας σε SDR, αλλά και αυτός ο κίνδυνος δεν είναι πραγματικός, καθώς η πορεία του SDR δεν εξαρτάται από την ρευστότητά του και οι κάτοχοί του σίγουρα θα φύλαγαν πάντα μια καλή ποσότητα του "κλασσικού" νομίσματος.

Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι αν και η ιδέα μπορεί να είναι δελεαστική, εντούτοις η εφαρμογή της απαιτεί μία πραγματική απώλεια εμπιστοσύνης στο δολάριο ή στα ισχυρά νομίσματα. Προς το παρόν δεν είμαστε ακόμη στο σημείο αυτό, θα φθάσουμε όμως...

Συμπέρασμα

Για περισσότερο από δύο χρόνια επιφανείς προσωπικότητας πολλαπλασσιάζουν την ποσότητα των δηλώσεων στις οποίες απαρριθμούν τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός παγκόσμιου νομίσματος ξεκινώντας από τα SDR. Είναι αδύνατο να τους επικαλεστούμε όλους, όμως η μηχανή βρίσκεται ήδη σε κίνηση. Πιστεύω ότι πολλοί έχουν μεγάλες αμφιβοίες όσον αφορά αυτή την εξέλιξη, ακριβώς όπως πολλοί είχαν αμφιβολίες όταν ζητούντας από την Γερμανία να εγκαταλείψει το μάρκο ή από την Γαλλία να αφήσει το φράγκο. Όμως... υπάρχει μια ισχυρή θέληση στις σφαίρες της υψηλής οικονομίας να δει την εμφάνιση αυτού του παγκόσμιου νομίσματος. Όμως για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητη μια επιδείνωση της κρίσης.

Συνοψίζοντας θα ήθελα να σας δώσω την προσωπική μου άποψή όσον αφορά το, αγκυροβολημένο στα SDR, bancor. Ένας παγκοσμιοποιημένος κόσμος πρέπει να καθοδηγείται από διεθνείς αρχές που βρίσκουν την πηγή τους στον Θεό. Δυστυχώς, από την δικιά μου οπτική, το τωρινό ΔΝΤ είναι εξαιρετικά μακρυά από αυτή την προσέγγιση. Επιπλέον, αυτό το Bancor που θα αναφέρεται στο χρέος θα είναι στην πραγματικότητα η πραγμάτωση ενός κόσμου διαχειριζόμενου από το χρέος. Έχω συνείδηση ότι αυτό που θα δηλώσω θα άξιδε μία νέα έκθεση, όμως τα χρέη βρίσκονται στην εστία του κόσμου που γνωρίζουμε, βασισμένου στον ανταγωνισμό αντί στην αμοιβαία βοήθεια, και όλο αυτό είναι απόλυτα αντίθετο στις παγκόσμιες αρχές  που μόλις επικαλέστηκα. Σε κάθε περίπτωση ένα bancor βασισμένο στα SDR που εκδίδονται από το ΔΝΤ, είναι από την δική μου οπτική ένα καλό πράγμα.

Σημειώσεις

[1] http://www.bloomberg.com/news/2011-04-11/soros-warns-moral-hazard-looms-larger-as-volcker-says-big-banks-can-fail.html

[2] http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20091108a1.html

[3] http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=45085

[4] http://www.scribd.com/doc/20825852/Towards-a-Renovated-World-Monetary-System

Αρχικός τίτλος: "Un nouveau Bretton Woods pour une monnaie mondiale basée sur les DTS?"

α' μέρος
β' μέρος
γ' μέρος
δ' μέρος
ε' μέρος
στ' μέρος
Διαβάστε όλα τα ενδιαφέροντα αρθρα της Ανάλυσης και της Ανάλυσης ΙΙ.

Σχόλια