Αναρτήσεις

Επικίνδυνος ο συνδυασμός ενεργειακών και αλκοολού- χων ποτών

Το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει 600.000 κάθε χρόνο

Η ξηρασία απειλεί την Κίνα

Το Ισραήλ ο κερδισμένος των αραβικών εξεγέρσεων