Αναρτήσεις

Στατιστικές, Μνημόνιο και ένας λαός. Το παράδειγμα δυο νοικοκυραίων