Αναρτήσεις

ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ 1989:"..Η πλήρης εξαφάνιση μας...θα γίνει. Είμαι βέβαιος."