Αναρτήσεις

“Ο Κώστας μας έφερε στο πιάτο έναν πανίσχυρο σύμμαχο σαν τον Πούτιν και απ’ ότι φαίνεται αυτό δυσαρέστησε πολλούς”