Αναρτήσεις

Οι ΗΠΑ προκειμένου να παραμείνουν εντός του θεσμοθετημένου ορίου χρέους των 14,291δις αποσύρουν πόρους από τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Τα πεπερασμένα όρια του εθελοντισμού και η υποκρύπτουσα “μαύρη” εργασία.

Ορίστε γιατί έγινε η επέμβαση στην Λιβύη