Αναρτήσεις

Πληρώστε φόρους αλλιώς βάζω την ΔΕΗ (που θέλω να “σκοτώσω” στο χρηματιστήριο) να σας κόψει το ρεύμα!