Αναρτήσεις

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη υποβαθμιστεί από άλλους Οίκους Αξιολόγησης πριν την Standard & Poors