Αναρτήσεις

Δεν είναι το Μνημόνιο. Είναι το αποκρουστικό «παλιό» και το «νέο» χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.