Αναρτήσεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΤΗΝ EL PAIS

Το οικονομικό σύστημα ελέγχεται από μερικές βαθιές τσέπες