Αναρτήσεις

Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Με 1,5 χρόνο σπουδών εξασφαλίζουν...2,5 πτυχία!!!

Στρατιωτική θητεία. Χρέος του πολίτη αλλά και χρέος του Κράτους να του εξασφαλίζει αξιοπρέπεια