Αναρτήσεις

Είστε όλοι λάθος, αν η ΕΚΤ τυπώσει χρήμα θα σταματήσει την κρίση