Αναρτήσεις

Περί Ελληνικής παιδείας ...... Οταν η πολιτικοοικονομική ελίτ δεν σκέφτεται μόνο τα δικά της παιδιά.