Αναρτήσεις

Πως έκρυψαν τον πληθωρισμό οι Αμερικάνοι ώστε να τυπώνουν δολάρια!

Πόρνη Πόλη-Ποίημα (Συλλογή "Ημερολόγιο"-Diary)