Αναρτήσεις

Ο Λαός αναζητά ηγέτες που δεν άγονται και φέρονται μεταξύ ακραίου νεοφιλελευθερισμού και “ακτιβιστικού” σοσιαλισμού