Αναρτήσεις

Οι G7 αδυνατούν να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ορίστε τι θα γίνει στο τέλος με το χρέος της Ελλάδας και των PIIGS

Μας δίνουν χρόνο για να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο και ουδεμίαν ευθύνη φέρουν