Αναρτήσεις

Ο Γιώργος Παπανδρέου έπραξε πολιτικά λάθος αλλά εθνικά σωστά

Το Ιαπωνικό....τσουνάμι