Αναρτήσεις

Η διαχείριση της φτώχειας μας απαιτεί κοινωνική δικαιοσύνη

Αντιδήμαρχος πήγε για πολεοδομικό έλεγχο και επέστρεψε... δαρμένος