Αναρτήσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: «δεν φαίνεται να μην το έχει ανοίξει», «υπάρχει πιθανότητα», «κάποια δημοσιεύματα λένε»…

Η Κωνσταντοπούλου μοιράζει βαριές κατηγορίες εδώ και εκεί