Αναρτήσεις

Παίρνουν αυτό που θέλουν.

Το χρήμα διακινείται από υπολογιστές και οι λαοί πεινάνε

Ποιος θυμάται τον Κώστα Καραμανλή;